Sign In
DFD satser på svaner og flygtninge
​​Skrevet af: Catrine Eisenreich​​

Integration og indslusning af flygtninge på arbejdsmarkedet er en naturlig del af De Forenede Dampvaskeriers (DFD) kultur. DFD har en ambition om at vise, at bæredygtighed, social ansvarlighed og forretningsmæssig succes kan forenes.

Hos De Forenede Dampvaskerier, der hvert år vasker 65.000 ton tøj og tekstiler om året, arbejder man ud fra filosofien om, at flygtninge udgør en værdifuld arbejdskraftreserve, som vaskeriet bidrager til at aktivere. 

For hos DFD er konkurrencen ikke kun benhård om markedsandelene, hvor der skal arbejdes effektivt i både administrationen og på vaskerierne for at skabe lønsomhed og kunne matche udbudskriterierne fra kommuner, regioner og private virksomheder. Kampen om ressourcerne er ligeledes sat ind.

Ifølge DI er ledigheden nu lige så lav som før krisen, og flere virksomheder oplever udfordringer med at skaffe hænder og hoveder. 

- DFD har overordnet et godt rekrutteringsgrundlag, men vi vil gerne være på forkant med den udvikling, der er i gang. Vi er derfor nødt til at gå et ekstra skridt for at få ressourcerne til at foretrække os frem for andre. Samtidig arbejder vi bevidst med at skabe en arbejdsplads, hvor de ansatte har lyst til at være i mange år, fortæller kundedirektør Morten Schou Andersen.

Indslusning af flygtninge på arbejdsmarkedet sker blandt andet gennem praktik- og løntilskudsforløb.

- Vi er en virksomhed med stor diversitet – over 50 procent. Og ofte oplever vi, at de flygtninge og socialt udsatte der kommer hos os, får ny livskvalitet, mens det for os som virksomhed på en god måde skaber et større ansøgerfelt at arbejde med, siger Morten Schou Andersen.

Og DFDs målrettede arbejde med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet virker. I 2017/2016 var 30 flygtninge igennem praktik på DFDs 12 vaskerier spredt over hele Danmark.

DEN GODE VIRKSOMHEDSKULTUR

DFD arbejder bevidst med at gøre en forskel på måden, man driver virksomheden på. Ikke mindst for at kunne være en attraktiv arbejdsplads, der både kan tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. 

- Det er et fokusområde for os at sikre en sund arbejdskultur og skabe gode ambassadører ud af de flygtninge, der bliver fastansat. Når man kan se, at man gør det godt, og at der er et job til en – giver det større motivation. Eksempelvis har vi flere udlændinge, der i disse år fejrer 25 års jubilæum, mens de anbefaler deres børn også at startet hos os. Det giver en fantastisk følelse, siger Morten Schou Andersen.

DFD ”STEPPING STONE” FOR FLYGTNINGE

De projektforløb, som etableres i DFD er alle udarbejdet for at understøtte jobskabelse for flygtningene. Her ser Morten Schou Andersen DFD som en god stepping stone. 

- Flygtninge kan starte hos os og gennem en sund arbejdskultur blive velintegreret, lære dansk og trives, så de er klar til næste karriereskridt. Det kan for eksempel være at varetage et job, som de havde i deres hjemland. Nogle af de flygtninge, vi har hos DFD, er veluddannede, og her ville det være egoistisk af os at holde på dem, fremhæver Morten Schou Andersen. 

Et af de områder, hvor virksomheden har ambitiøse mål er på miljøfronten. Alle vaskerier er indrettet og styret ud fra de høje standarder fra det anerkendte miljømærke. 

- Miljømærket Svanen giver vores kunder en grundlæggende tryghed for, at vi ikke anvender sundhedsskadelige vaskemidler, mens hele processen lige fra indkøb af tekstiler over vask til levering af de rene tekstiler, udføres med mindst mulig miljøpåvirkning. Hensyn til miljøet er derfor integreret dybt i forretningen.

Hvordan får DFD flere bundlinjer til at gå hånd i hånd? Læs den fulde artikel, der er bragt i Business Roskilde #4 her.​
Tilmeld nyhedsbrevX