Sign In
En professionel vaskeløsning er både sikker og miljøvenlig

​Fordelene ved vaskbare artikler

Vask og leje af beklædning til professionel brug er til gavn for både miljø, bundlinje og hygiejne. Ved at anvende beklædningsartiklerne flere gange kan vi minimere den samlede affaldsmængde. Gennem optimerede processer for vask og tørring af tekstilerne, reducerer vi vores samlede miljøbelastning, mens vi samtidig imødekommer alle branchestandarder til sikkerhed og hygiejne.   

I en verden med fokus skarpt rettet mod miljøhensyn, er valget mellem engangsartikler og genanvendelige artikler som arbejdsbeklædning interessant. Argumentationen for eller imod det ene eller andet kan ikke stå alene. Det handler i lige så høj grad om adfærden omkring produktet. Det kræver nemlig mange ressourcer, at sterilisere de materialer og artikler, der kan bruges flere gange.  Typisk skal artiklerne igennem en kontrolleret vaskeproces, autoklavering og i sidste ende skal de i korrekt pakning. 

På vores renrumsvaskeri har vi både kapaciteten, og ressourcerne til at kunne håndtere steriliseringen af alle artikler gennem validerede processer. Derved er det muligt at vælge genanvendelige artikler til gavn for både miljø, bundlinje og hygiejne. 

Sikkerhed gennem høj sporbarhed og dokumentation 

Som mangeårig leverandør af tekstilløsninger til renrumsproduktioner med krav til både GMP- og ISO-klasser, har vi en stor ekspertise inden for dokumenteret renrumsproduktion for beklædning, rengøring og logistiksystemer. Vores processer bliver løbende udviklet i et tæt samspil med vores kunder.   

Validerede processer er med til at sikre en høj kvalitet og stabilitet i alt, hvad vi producerer. Det gælder både i form af partikelmonitorering i henhold til ISO 14644 og mikrobiologisk kontrol i henhold til GMP. Alle beklædningsartikler har desuden en unik chipkode. Ved hjælp af den får alle kunder en høj sporbarhed på hver enkelt artikel uanset, hvor den befinder sig.
 
Vores beklædningssortiment til renrumsproduktioner omfatter bl.a. heldragter med og uden hætte, ESD-beklædning, boots, mundbind og goggles. Beklædningen er fremstillet af specielle metervarer, som egner sig til at gennemgå alle validerede vaskeriprocesser alt efter anvendelsesklasse. En vigtig del af vores processer indebærer et obligatorisk sikkerhedstjek af beklædningsdelene, hver gang de kommer ind på vores vaskeri.

Fælles fokus på bæredygtighed

Vi arbejder løbende på at minimere vores belastning på miljøet gennem bl.a. nøje ruteplanlægning, doseringskontrol af vaskekemi og fokus på at nedbringe vand og energi i vaskeprocesserne. Derudover har vi et målrettet fokus på at forebygge tekstilaffald. Grundlæggende indgår vores tekstiler i en cirkulær økonomi, hvor vi arbejder på at maksimere tekstilernes levetid, og når de så ikke længere lever op til gældende branchekrav, bliver de kasseret og genanvendt så vidt overhovedet muligt på ansvarlig vis. 

Selvom vi ikke altid har kaldt det CSR, har vi arbejdet med miljø, bæredygtighed og social ansvarlighed siden virksomhedens start. Det ligger dybt i vores kultur at agere ansvarligt over for både kunder, medarbejdere, miljø og samfundet som helhed. For os er det sund fornuft og giver menneskelig og forretningsmæssig værdi.

Tilmeld nyhedsbrevX