Sign In
Flygtningekvinder nærmer sig arbejdsmarkedet

​I DFD ser vi alle mennesker, der på den ene eller anden måde kan bidrage på arbejdsmarkedet, som en stor og vigtig ressource. Det gælder menneskeligt såvel som økonomisk.

Derfor er vi også gået med i projektet "Kvinder i job", som organisationen Bydelsmødre står bag. Projektet sætter kommuner og virksomheder sammen med henblik på at få kvinder med anden etnisk herkomst end dansk i arbejde. I projektet lærer kvinderne at gebærde sig på arbejdsmarkedet, men de bliver også undervist i muligheder og rettigheder i Danmark. Derved bliver de klædt på til at kunne hjælpe andre kvinder hen imod et arbejde.

 

"Vi er med i projektet, fordi vi som virksomhed er afhængig af arbejdskraft nu og i fremtiden. Og her er flygtningekvinderne en stærk ressource med et stort potentiale. Ved at samarbejde med Bydelsmødrene får vi en særdeles værdifuld viden om, hvordan vi bedst hjælper den gruppe ind på arbejdsmarkedet", siger Udviklingschef, Pernille Kiær.    

​Mangfoldighed bliver i DFD betragtet som en styrke. I alt 57 forskellige nationaliteter er repræsenteret i virksomheden, og her har mange en baggrund som indvandrer eller flygtning. Den gruppe mennesker oplever vi som meget loyale og arbejdsomme medarbejdere, der, på lige fod med de øvrige medarbejdere, bidrager til et godt og varmt arbejdsmiljø.


Fra politisk hold er der fokus på, at mange flygtningekvinder står uden for arbejdsmarkedet, mens mændene nærmest stormer frem. Det skal projektet bl.a. være med til at lave om på. Samarbejder mellem kommuner, virksomheder og organisationer som Bydelsmødre fungerer særdeles godt, når vi rekrutterer medarbejdere, som af den ene eller anden årsag, har stået uden for arbejdsmarkedet.

 

"De forskellige ordninger som praktikforløb og IGU-forløb er en god måde at se hinanden an på, og her kan vi sparre og læne os op ad Jobcentrenes kompetencer. Målet er en fastansættelse, som i sidste ende er det, der betyder noget – både for os, den enkelte medarbejder, men jo også samfundet," fortsætter Pernille Kiær. 

 

Se hvordan DFD bidrager til samfundet gennem "Den Sociale Beregner", der konkretiserer effekten af socialt ansvar her​.

Tilmeld nyhedsbrevX