Sign In
Jobcenter indstiller DFD til CSR People Prize 2016
​​

Arbejdet med social ansvarlighed har altid været forankret i DFD’s værdisæt. Alle DFD-afdelinger gør på hver sin måde en unik indsats for at forebygge stress og sygdom på arbejdspladsen, fastholde medarbejdere, der har brug for støtte, eller arbejdsprøvning og ansættelse af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.
Denne indsats har medført, at to af vores vaskerier er blevet indstillet – af eksterne partnere – til CSR People Prize 2016 i kategorien +100 medarbejdere.
For DFD i St. Heddinge er det helt naturligt, som den største virksomhed på Stevns, at bidrage aktivt til kommunens arbejde med indslusning. Jobcentret og DFD har de seneste år haft et succesfuldt samarbejde om indslusning af flygtninge og langtidsledige samt projekter der skal fastholde medarbejdere, som er i fare for at miste sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

Regionsvaskeriet i Aalborg har gennem de seneste 15 år haft et tæt samarbejde med Aalborg Kommunes integrationsafdeling om at hjælpe ikke-etniske danske borgere og flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Regionsvaskeriet har således indgået aftale med Aalborg Kommune om at tage 8 flygtninge ind i et foreløbigt 6 mdrs. praktikforløb, hvor de bl.a. bliver tilbudt danskundervisning i samarbejde med Aalborg sprogcenter, tolkebistand, mentorstøtte og evt. efteruddannelse.
 

Integration af flygtninge på dagsordenen

De seneste års massive flygtningestrømme til Europa har medført, at der i 2016 er der særligt fokus på, hvordan flere flygtninge kan integreres på arbejdsmarkedet.
I St. Heddinge har man i praksis valgt at indgå i et samarbejde om et praktikforløb for flygtninge på 13 uger kombineret med danskundervisning. Arbejdstiden er 37 timer om ugen, hvoraf de 9 timer er danskundervisning fordelt på 3 dage - 3 timer ad gangen. DFD stiller lokale på vaskeriet til rådighed til danskundervisningen.
På Regionsvaskeriet i Aalborg er aftalen med kommunen, at de 8 flygtninge indgår i et foreløbigt 6 måneders praktikforløb. Deres arbejdstid er på 37 timer, og det er ligeligt fordelt mellem danskundervisning og arbejde på vaskeriet.  


Fakta om CSR People Prize

Da CSR Fonden lukkede i ned i 2016, valgte Dansk Industri (DI) og Virksomhedsforum For Socialt Ansvar (VFSA) at overtage ansvaret for den årlige CSR-konference og uddeling af CSR Peoples Prize 2016. CSR People Prize hylder de virksomheder i Danmark, som gør en ekstraordinær indsats for at udvise socialt ansvar over for både medarbejdere og lokalsamfund. Prisen bliver uddelt for 18. år i træk i to kategorier – op til 100 medarbejdere og over 100 medarbejdere.

Den 10. oktober bliver det offentliggjort hvilke 6 virksomheder, der bliver nomineret i de to kategorier.

Den 7. november bliver CSR People Prize uddelt.

Læs mere om CSR People Prize her

Tilmeld nyhedsbrevX