Sign In
Sådan får vi social merværdi ind i vores distribution

​​​​​​

DFD er med i det Roskilde-baserede netværk CORO – CoLab Roskilde. Medlemsbasen inkluderer andre private virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige organisationer. Igennem det tværsektorielle samarbej-de bringer vi hver især nye ideer og ny viden til bordet, som giver inspiration til nye, værdiskabende løsninger på aktuelle samfundsudfordringer. I går kulminerede innovationsforløbet COCONF, hvor vi – blandt flere – har efterspurgt en konkret løsning på en aktuel udfordring. 

Fra idé til konkret handling
Vores velkendte lastbiler med dråber eller viskestykketern tilbagelægger mange kilometer på de danske veje. DFD har en stor distribution af tekstiler til eksempelvis hospitaler og plejehjem i hele Danmark, og typisk kører chaufførerne blot fra A til B. Ud af det opstod en tanke om, hvorvidt vi kunne øge værdien af vores kørsel ved at udnytte pladsen ved siden af chaufføren til at skabe en form for social merværdi. Noget som på sigt måske kan udvikle sig til et konkurrenceparameter for os i vores offentlige udbud. 

Med deltagelsen i COCONF har vi fået mange spændende input fra en række workshops, hvor de forskellige udfordringer blev kvalificeret og døbt CoChallenges, fordi de netop skal løses i fællesskab. Løsningerne er løbende blevet udviklet henover efteråret, og i går blev alle vinderne så kåret.

Vinderen er…
I går kom forløsningen, og vi kunne udnævne vinderen af vores udfordring. Det blev virksomheden NaboGo, som med en åben platformsløsning, har formået at kombinere det sociale og det logistiske fokus i vores udfordring. Deres innovative løsning adresserer også alle tre Verdensmål (8, 9 og 10). I vores vurdering har vi bl.a. lagt vægt på det kommercielle potentiale, som løsningen indeholder, og som kan bidrage til at skabe merværdi for os i offentlige udbud til kommuner og regioner. Særligt to af ideerne i løsningen vækker vores begejstring:

  • Ideen om, at kommunerne har mulighed for selv at booke ture i førerhuset til udsatte unge, ledige, indvandrere eller andre personer, hvor det kan have en positiv effekt med en køretur med en erfa-ren chauffør.
  • Ideen om, at personalet på f.eks. et plejehjem kan booke ture til beboere, der har brug for at komme ud og se andet end plejehjemmet i nogle timer.  

Vi ser et stort potentiale for at kunne skalere løsningen til flere afdelinger i DFD, og så er der flere udvik-lingsmuligheder i app-løsningen, som f.eks. at tage forsendelser med fra én kunde til en anden.  

David Paulli Juul Andersen, der er distributionsleder på DFD’s vaskeri i Skovlunde, er glad for at have deltaget, og han uddyber: 

”For os har det været yderst interessant at deltage, og det har været anderledes på den gode måde. Distri-bution handler om planlægning, om hvordan vi får transporteret vores varer fra A til B, og derfor har det også været helt nyt for os at skulle tænke i social merværdi. Men hvorfor skulle vi ikke kunne bruge det tomme sæde ved siden af chaufføren? Det har været et meget inspirerende forløb, og det har lært os at tænke i nogle andre baner.”    ​
Tilmeld nyhedsbrevX