Sign In
Svanen strøg til tops i Kolding

​Svanemærket inspirerer til bæredygtige løsninger

I DFD vægter vi miljøet højt. Derfor var glæden stor, da vores vaskeri i Kolding – det nyeste i rækken – i sidste uge officielt blev tildelt miljømærket Svanen. Vaskeriet stod klart i begyndelsen af 2018, og Svanemærket var et mål allerede fra da.  

De fleste kender og er stødt på Svanemærket og EU-blomsten. Og netop miljømærkerne er med deres am-bitiøse krav med til at sætte skub i den bæredygtige udvikling ved at se på hele produktets livscyklus. Kravene bliver løbende tilpasset den nyeste viden og udvikling i markedet, og det stiller krav til os. Det er helt i tråd med DFD’s målrettede arbejde om at minimere vores aftryk på miljøet gennem kerneforretningen. 

Andreas Nyborg, der er divisionsdirektør i DFD HoReCa og ansvarlig for vaskeriet i Kolding, forklarer nær-mere: ”Da vi skulle i gang med byggeriet af det nye vaskeri i Kolding, vidste vi fra starten, at vaskeriet skulle svanemærkes. For mange af vores kunder i hotel- og restaurantbranchen er det et krav, og for os var det en selvfølge. Miljømærkerne er bredt anerkendte, og så det er oplagte redskaber for os i det daglige, hvor den løbende udvikling af kravene motiverer os til at tænke innovativt, bl.a. i vores løsninger til kunderne.”

Ansvarlighed hele vejen rundt

Med Svanemærket får vores kunder – og deres kunder – en grundlæggende tryghed for at de vaskemidler, vi anvender, ikke indeholder optisk hvidt, parfume eller andre allergifremkaldende stoffer. 

Udover de sundhedsmæssige fordele kan vi, gennem Svanemærkets krav, også garantere, at vask og håndtering af vores produkter sker med mindst mulig miljøpåvirkning gennem:  

Lavt el- og vandforbrug og lav klimapåvirkning.
Brug af miljørigtige kemikalier i korrekte doser.
Optimal affaldshåndtering ved enten genanvendelse eller miljørigtig bortskaffelse.
Miljørigtig kørsel af dertil uddannede servicechauffører.
Miljøvenlig distribution i varebiler, der efterlever de aktuelle euronormer for partikelfiltre. 

Miljømærkerne tager hele produktets livscyklus med i sin vurdering, og er derved med til at sikre ansvarlig-hed hele vejen rundt. I vores tilfælde handler det om de tekstiler, vi vasker og lejer ud til vores kunder – lige fra indkøb, til brug og håndteringen til bortskaffelse og genbrug. 

Nyt liv til brugte tekstiler 

DFD’s forretningsmodel er grundlæggende cirkulær: I vores vaske- og lejeløsninger fokuserer vi målrettet på at maksimere tekstilernes levetid gennem optimerede vaskeprocesser og ved løbende at foretage reparationer på tøjet så længe, det er muligt. Når reparation ikke længere er muligt, bestræber vi os på at forlænge tekstilernes levetid ved at genbruge dem i nye designs og til nye formål. I den forbindelse har vi sammen med designer Klaus Samsøe udviklet konceptet DFD Recy for at kunne bidrage til en cirkulær økonomi.

”Mange af vores restaurantkunder har fokus på madspild, og på samme måde arbejder vi konstant på at minimere vores tekstilaffald efter ophør af aftaler, eller når tøjet slides op. I mange tilfælde kan hele eller dele af tøjet bruges på nye måder og blive en del af en ny vaskeløsning. Allerede for 10 år siden udviklede vi en kollektion af brugskunst lavet af kasserede viskestykker. Med DFD Recy har vi taget genanvendelse af kasserede tekstiler til et nyt niveau ved at give vores kunder et konkret udbytte af deres udtjente tekstiler,” afslutter Andreas Nyborg.

Se en kort video om vores samarbejde med Klaus Samsøe om DFD Recy her.
Tilmeld nyhedsbrevX