Sign In
Gevinster, der kommer samfundet til gode

Interview med Christina Schultz fra Virksomhedsforum for Socialt Ansvar 

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) sætter social ansvarlighed på dagsordenen i det politiske system, og så er de med til at inspirere flere virksomheder til at gøre en indsats ved at fremhæve de gode eksempler. Det gør de bl.a. gennem CSR People Prize, der hvert år uddeles til virksomheder, der har gjort en ekstraordinær indsats for at udvise socialt ansvar over for både medarbejdere og lokalsamfund. Vi har taget en snak med sekretariatsleder Christina Schultz om, hvad der skal til for at forene social ansvarlighed med forretningsmæssig succes.  


Hvilke grundlæggende parametre skal være til stede for at lykkes med at tage et socialt ansvar som virksomhed?
Først og fremmest er det afgørende, at man har styr på eget hus i forhold til sine medarbejdere og arbejdsvilkår. Dvs. at man har udvalgt og formuleret nogle tiltag inden for forebyggelse, fastholdelse, og indslusning, som skaber et godt fundament for alle virksomhedens medarbejdere. 


Socialt ansvar er en rejse, hvor du ikke kan fikse alt på én gang. Som virksomhed skal du derfor være afklaret om formålet med virksomhedens sociale indsatser, og hvad der skal komme ud af dem. Det kan f.eks. være ift. at definere hvilke grupper af ledige, man gerne vil beskæftige sig med. Er der nogen typer, som passer bedre ind i kerneforretningen end andre?

Derudover er kommunikation af værdien, og hvorfor man gør det afgørende vigtig.


Hvilke gevinster ligger der i at tage et socialt ansvar som virksomhed? – og på hvilken måde kommer de til udtryk?
Vi kan se gevinsterne på flere niveauer. På medarbejdersiden kommer det til udtryk ved loyale medarbejdere, som har fået en ny chance i arbejdsfællesskabet. Eksisterende medarbejdere oplever ofte en positiv effekt i form af mere ansvar som mentorer, samt glæden ved at hjælpe mennesker, som har haft det svært. Det er samtidig dyrt, når borgere står uden for arbejdsmarkedet, så samfundsgevinsten ved bare at få én ledig i job er tydelig i form af sparede offentlige ydelser og aktiveringsomkostninger + øgede skatteindtægter, men viser sig også ved, at den enkelte person f.eks. bliver rollemodel for sine børn.

Hvordan ser I hos Virksomhedsforum for Socialt Ansvar området udvikle sig de næste år?
Meget tyder på, at området vil blive styrket i fremtiden. For mange virksomheder er det blevet et 'license to operate', og så har FN's Verdensmål givet os et fælles sprog. Med en større fælles bevidsthed bliver det at tage et samfundsansvar – hvad enten det er i Danmark eller i resten af verden - en måde at drive virksomhed på, som i højere grad vil blive vægtet – både af nye medarbejdere, men også af kunder og investorer.

Når det drejer sig om det danske arbejdsmarked, har regeringen sat sig som mål, at så mange som muligt skal være en del af arbejdsfællesskabet. Det kræver dog et tæt samspil mellem det offentlige og private, hvis vi skal lykkes med at bringe indsatsen ind i kernen af forretningen. Nogle brancher har dog nemmere ved at rekruttere 'fra kanten af arbejdsmarkedet', hvis der f.eks. er tale om ufaglærte jobs. Men alle virksomheder og det offentlige kan skubbe til udviklingen ved at spørge ind til og vægte virksomhedens sociale indsats i valget af leverandører og samarbejdspartnere. I VFSA har vi netop udgivet en Benchmarkmodel og en social beregner, som kan hjælpe virksomheder med at beregne deres samfundsmæssige bidrag.​


Læs mere om Benchmarkmodellen og Den Sociale Beregner her, hvor du også kan hente værktøjerne og selv prøve kræfter med dem. 


Tilmeld nyhedsbrevX