Sign In
Arbejdstøj løsninger

​​​​​​VÆRDI360 - TEKSTIL- OG LOGISTIKLØSNINGER
MÅLRETTET VELFÆRD OG SUNDHED

 

Som sundhedssektorens foretrukne samarbejdspartner leve­rer vi fleksible tekstil og arbejdstøj løsninger, der omfatter levering, ombytning, vask og vedligeholdelse. Med De Forenede Dampvaskerier som samarbejdspartner er I sikret linned-, beklædnings-, og logistikløsninger, der er udviklet særligt med fokus på optimering af arbejdsgange og ressourceforbrug samt overholdelse af sundhedssektorens hygiejnekrav.

 KliniktøjVÆRDI360 - Specialicerede rådgivere skaber værdi hele vejen rundt

Vores specialiserede konsulenter har indgående viden om velfærd og sundhedsområdet. Gennem rådgivning i optimale hygiejne- og tekstilløsninger samt overholdelse af DS 2451-8 & DS 2450, udvikler de sammen med vores kunder nye koncepter og løsninger, så som LEAN- og optimeringsprojekter samt automatiserings og In-house løsninger. VÆRDI360 er derfor vores løfte til Velfærd og Sundhedssektoren, om altid at gå hele vejen rundt om og skabe værdifulde løsninger for hospitaler, plejecentre, privat- og tandklinikker landet over.

 

 

Dokumenteret vaskeordning

Uanset om I vælger en vaskeløsning eller en vaske- og/lejeløsning bliver hvert enkelt stykke tøj tildelt en unik kode. Koden bliver registreret, hver gang tøjet kommer til vaskeriet, og vi kan derfor dokumentere, hvor mange gange et stykke tøj er blevet vasket. Dermed får I dokumentation for en korrekt hygiejnisk håndtering af tøjet.

 Tilmeld nyhedsbrev