Sign In
Hvid er ikke det samme som ren

​​​Selv om et stykke tøj eller linned er helt hvidt og uden pletter, betyder det ikke, at det er helt rent. For de bakterier, der spreder smitte og sygdom, kan ikke ses med det blotte øje. Og vaskes de skadelige og smittende bakterier ikke ud af linned og arbejdstøj, stiger risikoen for smitte mellem patienter, beboere og personale. Populært sagt er visuelt rent ikke det samme som bakteriologisk rent. 

Undgå smitte og sygdom – overhold NIR

De Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) er udviklet af Statens Seruminstitut. Overholdelse af NIR sikrer, at risikoen for smitte mellem personale, patienter og beboere minimeres. For institutioner, bo- og væresteder er professionel vask et centralt element for at sikre, at NIR overholdes. Overholdes NIR, oplever mange institutioner desuden at få færre udgifter til afløsere for sygemeldt personale. ​

Læs mere om NIR her.


Investering i egen vaskeløsning giver sjældent et positivt resultat

For større institutioner kan det umiddelbart virke tillokkende at investere i sin egen vaskeløsning. Men det er desværre meget sjældent, at investeringer af denne type kan berettiges. Blandt andet fordi kun de færreste institutioner har mulighed for at udnytte løsningens kapacitet fuldt ud. Desuden glemmer mange at indregne udgifterne til vedligehold og energiforbrug i regnestykket. Sidst men ikke mindst skal der afsættes tid til de medarbejdere, som skal stå for den nødvendige desinfektion af tromler, vaskelæber og sæbekanal samt for indsamling og uddeling af vasketøjet. Tid, som ofte går direkte fra kerneopgaven.

 

Vaskeribranchen fokuserer på bæredygtighed og avanceret teknologi 

Medlemmerne i Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning (BVT) vasker hver dag 1 million stykker tøj. Det svarer til omkring 420 tons vasketøj – eller til mere end 60.000 almindelige husholdningsvaskemaskiner.

Vil du vide mere om fordelene ved professionel vask, så besøg erhvervsvaskerierne.dk.​
Tilmeld nyhedsbrevX