Sign In
DFD støtter kampagnen #SygtUng - sæt sygdom på pause
Det er de færreste, som synes om at være indlagt på hospitalet. For børn og unge, der er kronisk syge eller langtidsindlagte, kan det være endnu hårdere, fordi det almindelige børne- og ungdomsliv foregår uden for hospitalets hvide vægge. 

Ungdommens Røde Kors bringer noget af det almindelige ungdomsliv ind på hospitalerne med de 14 hospitalscaféer rundt om i hele Danmark. De syge børn og unge kan mødes sammen med de frivillige i et mere frit miljø, hvor der er plads til at tegne, tale, læse eller drikke en kop te. Med andre ord kan de på caféerne sætte deres sygdom på pause for en stund. 

Støtte til de frivillig-drevne caféer 

Det er frivillige ildsjæle fra Ungdommens Røde Kors, der er med til at skabe frirummene på hospitalscaféerne, og det vil vi i DFD gerne støtte.    

Vores støtte går til kampagnen #SygtUng – sygdom på pause. Foruden en økonomisk støtte har vi lavet muleposer af kasserede tekstiler fra sundhedssektoren med kampagnens logo på. Den skal være med til at synliggøre kampagnens fine budskab. Derudover kan muleposen være med til at bryde tabuet om at være ung og syg og bruge store dele af sin ungdom på et hospital. 

De tre ambassadører for kampagnen Alex, Chano og Sara ved, hvad de taler om, da de alle har haft mental mistrivsel tæt inde på livet. Lyt til dem her

Du kan også støtte kampagnen – se, hvor nemt det er her.