Sign In
Stor tak til alle kollegaer

​Vi befinder os i øjeblikket i en svær og ekstraordinær tid, hvor fremtiden kan virke usikker. 

Jeg vil gerne, sammen med direktionen, udtrykke stolthed over, hvordan samarbejde og teamspirit kommer til udtryk i DFD. 

Stort TAK til alle kolleger, som i disse dage knokler og yder en ekstra indsats og bidrager til en vigtig samfundsopgave. Samme TAK skal lyde til vores kunder og samarbejdspartnere for en god og tæt dialog. Hele vejen rundt har jeg oplevet en velvilje og samarbejdsånd ud over det sædvanlige, og det er vigtigt i en tid, hvor det danske samfund og erhvervsliv er hårdt ramt.

Vi ser at hotel-, restaurant- og turistbranchen i Danmark, er meget kraftigt påvirket. Det betyder, at vores vaskerier, som leverer til hoteller, restauranter og caféer bliver ligeså påvirket. Derimod oplever vi en ekstra travl tid i sundheds- og omsorgssektoren, hvor både volume og krav fra vores kunder konstant ændres. 

Vi står godt rustet til at håndtere den nuværende situation. Vi holder driften kørende på vores vaskerier, så vi altid kan levere og dække alle vores kunders behov.

Sundhedsvæsnet yder disse dage en særlig indsats for os alle sammen. Det betyder, at vi har et helt særligt ansvar for at levere rene tekstiler til tiden, så sundhedspersonalet fortsat kan udføre deres vigtige samfundsopgave. 

Vaskerierne er indrettet til at desinficere og afbryde smitteveje 

På tværs af alle vaskerier har vi taget en række forholdsregler, som skal være med til at opretholde smittefrie vaskerier og tekstiler. Skærpede regler om håndhygiejne, zoneinddeling i produktion, kantine og omklædning er med til yderligere at minimere risikoen for smittespredning. Skulle smitte opstå, har vi beredskabsplaner klar til at kunne håndtere en sådan situationen.  

Vi vil sikre vores medarbejdere på lang sigt 

Den ændrede aktivitet hos vores kunder leder naturligvis til ændrede forhold hos os. Vi ved, at det er alle vores gode kollegaer, som er afgørende for, at vi fortsat kan leve op til vores kunders høje forventninger. Derfor valgte vi i DFD at tage del i den trepartsaftale, der blev indgået mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter. 

Det betyder, at vi har undgået at afskedige nogen. Jeg er meget taknemmelig for den forståelse, jeg bliver mødt med fra jer alle sammen i disse svære tider. Det gør mig virkelig stolt, når alle kolleger i DFD udviser den form for fleksibilitet, der skal til, for at få det hele til at gå op i en højere enhed. 

Det er vigtigt, at vi i disse tider passer ekstra godt på hinanden, vores familier og vores kunder. Det bedste vi kan gøre, er at lytte til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og fortsætte med at holde god håndhygiejne og tænke over, hvordan og hvor tæt vi omgås med hinanden. 

Tak til alle kolleger, kunder og samarbejdspartnere, som har ydet en fantastisk ekstra indsats. En særlig tak til dem af vores kolleger, som er fleksible og springer til for at hjælpe på andre vaskerier, som har brug for en ekstra hånd. 

Pas rigtig godt på hinanden og jeres nærmeste.

På vegne af en stolt direktion

Christian Ellegaard