Sign In
csr pige i lyst landskab


VORES TILGang til csR


Sammen med vores kunder tager vi et samfundsansvar og bidrager til en bæredygtig udvikling 

Siden virksomhedens start har vi arbejdet med miljø, bæredygtighed og social ansvarlighed. Det ligger dybt i vores kultur at agere ansvarligt over for både kunder, medarbejdere, miljø og samfundet som helhed. For os er det sund fornuft, og så giver det menneskelig og forretningsmæssig værdi.  I DFD foregår det samfundsansvarlige arbejde inden for FN's rammer. Vi har tilsluttet os FN's Global Compact, og også FN's Verdensmål er vigtige pejlemærker i det daglige arbejde 


Igennem mere end et årti har vi arbejdet målrettet med ansvarlig forbug og produktion med fokus på genanvendelse af kasserede tekstiler. Det hele startede med konceptet re:Something, og siden er også LEFTOVER opstået. Koncepterne bygger på tætte samarbejder med designerne Victoria Ladefoged og Klaus Samsøe, som begge har en bæredygtig tilgang til mode. Vores ambition med disse partnerskaber er at forlænge tekstilernes levetid ved tilføre dem ny værdi i nye designs. Med den erfaring har vi en ambitiøs målsætning om, at genanvende eller genbruge alle vores kunders kasserede tekstiler inden år 2025. 
Upcy kvinde

VI RAPPORTERER PÅ VORES SAMFUNDSANSVAR

Du kan følge med i vores samfundsansvarlige arbejde i vores årlige CSR-rapporter. Her kan du blive klogere på, hvordan vi konkret arbejder med samfundsansvar, og hvilken rolle FN's Verdensmål spiller. 

Med vores tilslutning til FN's Global Compact har vi forpligtet os til at efterleve de 10 principper for ansvarlig virksomhedsførelse. Den årlige CSR-rapport fungerer derfor også som vores Communication on Progress-rapport. 
Vi har et stort fokus på  forvaltningen af de ressourcer, vi
 bruger, og vi arbejder målrettet for at mindske vores miljø-
aftryk. Derfor forsøger vi i det daglige arbejde at mindske 
brugen af ressourcer som vand, energi,gas, vaskekemi og 
diesel. 

 

Genanvendelse af vores kunderskasserede tekstiler er ét 
led i vores forretningsstrategi, og det ligger i vores DNA at
 tænke bæredygtighed ind hele tekstilernes livscyklus. for-
længelse  heraf har vi etableregenanvendelseskonceptet
Upcy.
Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor indgår vi bl.a. 
samarbejder med kommunernes jobcentrehvor vi aktivt 
bidrager til at løseen række forskellige sociale udfordringer
i Danmark.


Hvert år håndterer vi omkring 225 millioner enheder artikler, 
som vi naturligvis har et ansvar for. Derfor tænker vi miljø- 
effekten af vores handlinger ind allerede ved indkøb. Dette 
er blot  ét af kravene i vores "Supplying directions".
 
 
 

CERTIFICERINGER ER EN GARANTI FOR VORES KUNDER

Vores certificeringer er vores kunders sikkerhed for ekstern dokumentation og opfølgning på, at vi efterlever de gældende standarder. Samtidig sikrer certificeringerne, at vi hele tiden udvikler og forbedrer os.  

Du kan læse mere om vores certificeringer, og hvordan de påvirker vores forretning, ved at klikke på nedenstånde. 
svanemærket

mand i upcy skjorte

​upcy - konkret genanvendelse

I DFD har vi en ambition om at reducere vores mængde af tekstilaffald. Som led i det arbejde har vi etableret konceptet UPCY, der kommer af ordet upcycling. 

Med UPCY ønsker vi at sætte fokus på genanvendeligheden i de tekstiler, vi må kassere, fordi dele af dem er for slidte eller udtjente til, at de kan efterleve vores kvalitetsstandarder. Hygiejnedispensere

​Cradle-to-cradle

Med DFDs bæredygtige hygiejnedispensere af genbrugsplast, får du verdens første cradle-to-cradle certificerede hygiejneserie. 

Det betyder, at serien er CO2-neutral og indgår i det biologiske kredsløb, hvor produkternes materialer er genanvendelige og nedbrydelige ressourcer. Dermed kan materialerne indgå i et gentagende kredsløb.