Sign In
skib

Certificeringer som garanti


Vores certificeringer er vores kunders sikkerhed for ekstern dokumentation og opfølgning. For os er det en blåstempling af arbejdsmetoder og en måde hele tiden at forbedre os på. Samtidig giver det os også en række redskaber til at håndtere og sørge for et godt og sikkert arbejdsmiljø for vores egne medarbejdere.


ARBEJDSMILJØ
Et godt og trygt arbejdsmiljø er helt centralt for arbejdet på vaskerierne. Det sikrer en arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder de gode medarbejdere, der er forudsætningen for at nå vores mål.  

Vi arbejder løbende med at forbedre arbejdsmiljøet på vaskerierne med udgangspunkt i arbejdspladsvurderingerne (APV), som sikkerhedsudvalgene på alle vaskerierne udfører hvert 3. år. Vurderingerne bruger vi som grundlag, når vi sætter nye mål og udarbejder handlingsplaner for forbedring af arbejdsmiljøet. Det kan f.eks. være i forhold til arbejdsstillinger, indeklima, ensidigt gentaget arbejde, håndtering af kemiske stoffer, psykisk arbejdsmiljø og støj. 

MILJØLEDELSE
Som ansvarlig virksomhed vil vi beskytte miljøet og de naturlige ressourcer, der omgiver os, så der også er rent drikkevand og et godt miljø til vores efterkommere. 

Derfor har vi valgt at indføre miljøledelse ifølge den internationale standard ISO 14001 på alle vores vaskerier. Gennem miljøledelsessystemet arbejder vi løbende med at styre og formindske vaskeriernes påvirkninger af miljøet samt at foretage forbedringer af vores processer. 

For at styrke vores miljøfokus er 13 af vores vaskerier Svanemærket. Det betyder, at vaskerierne er blandt de mindst miljøbelastende i landet. 

DK_Svane_A_POS_RGB (002).png

Vores afdelinger er certificeret i henhold til:

OHSAS 18001 (arbejdsmiljø) 
ISO 14001 (miljøledelsessystem) 
DK-OHSAS18001_COL.jpg DK ISO14001_COL.jpg

Øvrige certificeringer (afhængig af forretningssegment): 

ISO 22000 (ledelsessystem for fødevaresikkerhed)
ISO 9001 (kvalitetsledelsessystem) 
DS 2450 / 2451-8 (hygiejne) 
DS 49001 (ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar)  

DK ISO22000_COL_outline.png DK_ISO_9001_COL.jpg DK DS2450_COL uden 2450-10 web.jpg DK DS49001_COL_do_not_use_for_print.jpg