Sign In
upcy mand dame

UPCY – konkret genanvendelse    


I DFD har vi en ambition om at reducere vores mængde af tekstilaffald. Som led i det arbejde har vi etableret konceptet UPCY, der kommer af ordet upcycling. 

Med UPCY ønsker vi at sætte fokus på genanvendeligheden i de tekstiler, vi må kassere, fordi dele af dem er for slidte eller udtjente til, at de kan efterleve vores kvalitetsstandarder. Nye produkter af sekundære råvarer 
Ved at se på vores kasserede tekstiler som ressourcer i stedet for affald, kan vi bruge dem som sekundære råvarer direkte i udviklingen af nye, bæredygtige produkter. 

De første produkter i vores UPCY-koncept er kokkejakker og forstykker, som er lavet af kasserede duge.
Der er et stort potentiale i at genanvende kasserede tekstiler, men det skal give mening. Derfor ligger det os meget på sinde, at vores UPCY-produkter kan erstatte konventionelle produkter, som ellers ville skulle være indkøbt fra ny. 

Vi har et klart fokus på at koble vores genanvendelseskoncepter til vores forretning. På den måde bliver det meningsfuldt, både for os, vores kunder og ikke mindst miljøet. Klaus Samsøe er en stærk profil og iværksætter inden for bæredygtig mode. Han har været med inde over designet af UPCY-kokkejakker.      

”Upcycling er, når vi tager noget brugt eller kasseret og laver det om til et nyt produkt af samme eller højere værdi. Upcycling er ikke et modefænomen, det er kommet for blive,” siger Klaus Samsøe. 


Vores overordnede mål med UPCY
At genanvende DFD’s sekundære råvarer til nye produkter.
At gå forrest i den grønne omstilling.