Sign In
DFD Miljø

DFD blev startet i 1958 og leverer specialiserede tekstil- og logistik-løsninger til alle brancher.


Siden starten af 1980’erne har DFD ekspanderet og har løbende tilpasset den interne struktur til den aktuelle markedssituation - senest med en opdeling i fem markedsspecialiserede divisioner, der sikrer en fortsat kundevendt udvikling af virksomheden. I dag er der ca. 2.000 ansatte efter købet af Textilia.

DFD har en flad ledelsesstruktur, som giver den enkelte medarbejder høj grad af frihed under ansvar. Ledelsesfilosofien tager udgangspunkt i en holdning om, at beslutninger skal træffes så langt ude i organisationen som muligt og træffes af dem, der har med det konkrete område at gøre. Ved at vise tillid og uddelegere ansvar til vores medarbejdere, opnår vi en højere grad af medarbejdertilfredshed og loyalitet.

Gensidig respekt er en af byggestenene i DFD. Det er med respekt for hinanden, at vi vokser som mennesker og som virksomhed. Gennem samarbejde og engagement udfordrer vi hinanden og udvikler os.​


5 MARKEDSSPECIALISEREDE DIVISIONER

DFD er opdelt i 5 markedsspecialiserede divisioner med fokus på et bestemt brancheområde.


​​​                                                         

Hver division har fokus på at udvikle konkurrencedygtige totalløsninger og yde optimal service til deres respektive brancher. Det betyder, at vi kan være kundernes professionelle sparringspartner og rådgive dem kompetent om hvilke løsninger, der skaber størst værdi for deres forretning. ​


 About DFD

About DFD

 

De Forenede Dampvaskerier was founded by K.P. Thorgaard in 1958 and still owned by the Thorgaard family and is now one of Scandinavia's largest service companies within the textile laundering and rental sector.

With more than 20 sites throughout Scandinavia,  and with a turnover of approx. 200 mio EUR and 2000 committed employees who serve customers in all industries.